Teknik


Vi börjar med den enkla förklaringen: EL-folie är en tunn – bara 0,88 mm – plast/halvledarfolie som är uppbyggd av flera lager.

Mest centralt är den bild som ska belysas. Hela bilden är täckt av en UV-skyddsfilm för att förlänga hållbarheten. Under bilden finns flera ledande skikt, ett skikt av lysmassa (fosfor) och två isolerande skikt. En styrenhet med en SD-kortläsare styr strömtillförseln till foliens olika delar och skikt och på så sätt kan bilden belysas på det sätt som kunden önskar. Styrenheten är ansluten till ett vanligt eluttag.

Mer än så här behöver du inte veta för att beställa vår produkt. Men vi förstår att många av våra kunder är nyfikna, därför har vi en mer utförlig teknisk beskrivning i vårt datablad.
>Datablad
Principskiss